Pressmeddelande 2024-01-12

Wapnö AB får ny ägare

Wapnö AB, som är en av Sveriges största och mest intressanta gårdar med egen förädling, byter ägare. Det svenska företaget Profuragruppen har förvärvat samtliga aktier i Wapnö AB.

-Profuras fastighets- och livsmedelskunnande och gedigna erfarenhet gör att de är en idealisk ägare för Wapnö i företagets framtida utveckling, säger Lennart E Bengtsson, ordf. för Wapnö AB.

Wapnö kommer att ingå i samma koncern som Stensåkra, Olle Svensson bär, Texas Food, Yesbox, Trivselhus, LB hus och ytterligare ca 40 bolag. Profuragruppen och familjen Ivarsson har stor erfarenhet av lantbruks- och skogsdrift bl.a. via Stora Bränna, som drivs av David Ivarsson.

Per-Erik Johansson från Skillingskog AB har haft förmedlingsuppdraget för Wapnö. Wapnö Gård har en lång historia och har sedan 1300-talet varit ett av de främsta godsen i landet. På gården finns kor, kalvar, mejeri, bryggeri, gårdsbutik, hotell och konferensanläggning. Wapnö äger och arrenderar ca 3000 ha åker- och betesmark samt ca 430 ha skog och är därmed en av Hallands största markägare.

På bilden syns: Per-Erik Johansson, Fredrika Stael von Holstein, Erica Stael von Holstein, Carl-Johan Stael von Holstein, David Ivarsson, Lennart E Bengtsson, Bernt Ivarsson


Pressbilder

Pressbilderna nedan är fria för publicering i samband med att Wapnö nämns.
Fotograf: Wapnö AB
Wapnö Gård Wapnö Slott 0400 Dränga Kor i Vapnödalen Vallskörd på Wapnö Gård Gårdens produkter