Välkommen till en öppen gård!Kontakta oss

Wapnö AB
Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD
Telefon: 035-299 0300
Fax: 035-12 55 98
E-post: wapno@wapno.se
Org. nr. 556105-5228
Faktureringsadress: faktura@wapno.se

___________________________________________

Arrangemang/hotell/konferens                                                             

035-299 03 00, slottet@wapno.se

Förfrågningar, bokningar, besök, arrangemang                                             
                  
Försäljning/konferenser
Jennie Wessman 
035 - 299 03 19 
jennie@wapno.se                                                                     

Restaurang och hotellansvarig 
Kevin Lindholm  035-299 03 96
kevin@wapno.se

___________________________________________

Gårdsbutik

035-299 0361gardsbutik@wapno.se

Mia Meijel Butiksansvarig  035-299 03 95

___________________________________________

Försäljning livsmedel

Försäljning/Order Tel: 035-299 0310
E-post: order@wapno.se
Fax: 035-125509

Per Molin Försäljningschef
035-299 0306 per@wapno.se 

Monica Nylander Mervärdesambassadör/Säljare
035 - 299 03 17  monica@wapno.se

Andrea Djupsjö Mervärdesambassadör/Säljare
035 - 299 03 18 andrea@wapno.se

Anna Königsson Mervärdesambassadör/Säljare
035 - 299 03 07 anna@wapno.se

Fredrik Carlsson Mervärdesambassadör/Säljare
035 - 299 03 15 fredrik@wapno.se                                                                            

                        

___________________________________________


Gårdsmejeri

Audra Stasiulyte
035-299 0375 audra@wapno.se

___________________________________________


Gårdsbryggeri & mälteri

Juha Välitalo
Bryggare
035-299 0350
juha@wapno.se
___________________________________________

Företagsfunktion

VD

Lennart E. Bengtsson
035-299 0301
lennart@wapno.se
wapno@wapno.se

Fax: 035-12 55 98

Ekonomiavdelning

Bert-Göran Persson
Ekonomiansvarig
035-299 0302
bert-goran@wapno.se

Ammi Melin
Ekonomiassistent
035-299 0303
ekonomi@wapno.se

faktura@wapno.se

Kvalitet, marknad, press

Paulina Stenman
Kvalitets- och kommunikationsansvarig
035-299 0304
paulina@wapno.se 


___________________________________________

Division lantbruk

Växtodling lennart@wapno.se

Djur

Dovile Rimkute
Ladugårdsförman
035-299 0320
dovile@wapno.se

___________________________________________

Visselblåsartjänst
Vår visselblåsartjänst möjliggör anonym rapportering om oegentligheter som strider mot gällande lagstiftning. Alla ärenden tas emot och hanteras av en extern partLäs vår visselblåsarpolicy och rapportera här >>