Hållbart in i framtiden - Välkommen till Wapnö Gård!

 

Frigående djur

Kor _aeng

Glada välmående kor. Wapnös djur är alla frigående. De går fritt omkring inomhus under den kalla delen av året och utomhus under den varma.​

Djuren bidrar till mycket gott

Alla ca 1300 kor och ca 2000 kalvar och kvigor är frigående året om. Under vintern går de fritt i stora stallar där de kan äta, gå en runda eller lägga sig ner och vila när de önskar. Under sommarhalvåret kan korna välja om de vill vara ute på bete eller inne. De betesmarker som kor och kvigor betar bidrar till ett vackert landskap och en ökad artrikedom.

 

Mejeri- och köttvaror till konsument

Wapnös stora sortiment av mejeriprodukter tillverkas av mjölk från gårdens frigående kor. Att djuren kan bete sig naturligt, är friska och mår bra är viktigt för en bra kvalitét. På Wapnö gård finns mjölkkor och mejeri intill varandra. Mjölken rinner ca 30 från karusellen där korna mjölkas till mejeriet. Närheten ger exklusiv färskhet
som tillsammans med skonsam hantering ger den äkta goda smaken.

Mjölkproduktionen bygger på Härodlat® foder med full kontroll på hela kedjan. Ingen importerad soja används till några djur för att inte bidra till negativa effekter för miljö och människor i Sydamerika.

Wapnö Miljökött® är ett läckert nötkött från Wapnös frigående kor eller kvigor. 
Alla kor semineras med könssorterad sperma så att det bara ska födas kvigkalvar. Dessa ska antingen bli mjölkkor och korna semineras då med mjölkras.  Ungefär hälften av korna semineras med köttrasen limousin vilket ger muskulösare kroppar (större styckningsdetaljer). Alla kvigkalvar med limousinfar föds kulliga (utan hornanlag) och behöver därför inte avhornas. Att undvika tjurar gör bl a att man slipper kastrering för att kunna ha dem på bete.

Nötkött från hondjur är finfibrigare, mörare och smakrikare än kött från handjur. Andelen insprängt
fett (marmorering) är också större eftersom fettansättningen börjar tidigare. Fettet är köttets smakbärare och bidrar till att köttet upplevs som saftigt. Nötköttet möras med häng- och styckmörning under anpassad tid och
temperatur för att garantera bästa möjliga mörhet.

Mycket betesgräs och vallfoder som Wapnös djur får ger dem den friska köttsmak som vi svenskar uppskattar. Det medför också att innehållet i nötköttet av de nyttiga omega-3-fettsyrorna ökar.  

Vackra koskinn

På Wapnö kan du köpa ett koskinn med extra mervärden. Du kan vara säker på att kon
har haft ett mycket gott liv. Ingen kohud är den andra lik, både färg, mönster och virvlar skiljer sig
åt. Lägg en kohud på golvet och du får en mycket hållbar och vacker matta med ett "personligt" uttryck. Alla koskinn har en stamtavla som medför i köpet.

 

Mjölken ger energi till gården

För att uppnå bra härproducerade mejeriprodukter är det av stor vikt att mjölken kyls snabbt samt hanteras varsamt. Mjölken från korna håller ca 37 grader och kyls ned till 4 grader inom 30 min. Den värmeenergi som frigörs från mjölken vid kylningen används för att värma upp personalrum, hotell, restaurang, kontor och förvärmning av varmvatten som bland annat används vid diskning. Wapnös kor är energiproducenter av förnyelsebar energi som är Härproducerat®.Gödsel till biogasanläggningen

All gödsel hanteras via gårdens biogasanläggning vilket ger mycket energi i form av el,värme och kyla. Se vidare under Biogas.

 

Växtnäring till åkrar och trädgård

Kons naturliga gödsel har ett stort värde för Härodlat® foder och andra grödor på Wapnös åkrar. Grödorna behöver växtnäring och där är den naturliga gödseln överlägsen. Gödseln är numera "förädlad" till rötrest efter det att gödseln passerat biogasanläggningen. Rötrester räcker även till tillverkning av produkter för våra konsumenters trädgårdar.

I stallarna strör vi delvis med torv som ger ett mörkare intryck, men torv binder näring och ger gödsel med högre växtnäringsinnehåll samt en renare liggplats för djuren.

 

Upplevelse för besökare

Alla besökare har möjlighet att se de frigående djuren. Du kan se när korna mjölkas i mjölkningskarusellen, när de vilar eller ryktar sig i liggavdelningen och om du har tur kan du få se en kalvning i BB-avdelningen. Konferera med korna runt knutarna, vilket annat konferensställe kan erbjuda den möjligheten?

 

Ett rikt landskap

Djurens bete bidrar till ett öppet, variationsrikt och vackert landskap med en stor artrikedom. Många av
betesmarkerna kan inte användas till annan livsmedelsproduktion. Betesmarkernas gräs och örter som växer med hjälp av solenergi omvandlas genom nötkreaturen till näringsrika och smakliga livsmedel från Wapnö gård.

Wapnö har goda möjligheter att ha djur på fler platser än vad vi har idag, men betesmarkerna måste ha bra dricksvatten till djuren och gärna någon som har kunskap som kan sköta den löpande tillsynen.

 

Med rätt utfodring så minskar klimatpåverkan

Det är naturligtvis sant att en ko idisslar och gör sitt behov rätt ut där den står. Med idisslingen kommer det metan från munnen och när kon gör sitt behov så blir det ammoniak och lukt. När kon går ute och det är varmt så uppstår det helt naturligt mer. Med god kunskap och kännedom så behöver man inte späda på utsläppet genom fel hantering av gödseln, inköp av soja eller ha fel balans i det foder djuren skall äta. Gräs och grovfoder ger mer metangas medan spannmålsprodukter minskar metan men ökar ammoniak.

 

Välmående djur leder till mindre antibotika

En god djuromsorg är mycket viktig av etiska skäl. Vi har ansvar för djuren och ska se till att de kan bete sig naturligt och att de är välmående. Har man välmående djur så minimerar man också användningen av antibiotika. I mer än 15 år har Wapnö arbetat förebyggande för att minska antibiotikaanvändningen och idag är vi mycket långt framme. Noll kommer det nog aldrig att bli då vi enligt djurskyddslagen måste behandla djur som blivit sjuka.

Knopparp

Tillskott i ladugården. Vår randiga ko 3792 Örekulla  fick i början av september 2010 en kalv som heter 5595 Örekulla. 


Kalvkaerra

En egen uppfinning - kalvkärra är ett praktiskt och djurvänligt redskap att flytta våra kalvar i. Kalven i kärran heter 5269 Håven.


Silouttagare

Silouttagare används för att skära ut ensilage från silos. Ensilaget läggs sedan i en blandare där det mixas ihop med spannmål, proteinfoder, HP-massa (från sockerbetor) , helsädesensilage och halm. Det välblandade fodret ges sedan till djuren på gården.

 
 

Wapnö AB


Wapnö AB - det moderna matföretaget som står för öppenhet,  färskhet och närhet.

Härproducerat® - råvara och förädling på samma plats.

Härodlat® för kor, kalvar och kök

Wapnö kök
Farm Dining® från gårdens åkrar, djur, park och skog.

English >>

 

Kontakta oss


Wapnö AB, Wapnö Gård 215
305 91 HALMSTAD

Telefon 035-299 0300
Fax 035-12 55 98
wapno@wapno.se

Hotell & Restaurang: 035-299 0394
Gårdsbutik: 035-299 0360
Besök & Mässor: 035-299 0300

Hitta oss.

GPS-koordinater:
WGS84:
N 56° 42.742' E 012° 50.391'

RT90:
X: 6291189  Y: 1318430

Vägbeskrivning >>

Härproducerat® från Wapnö


Wapnö Gårdsmjölk
Wapnö Gårdsfilmjölk
Wapnö Gårdsgrädde
Wapnö Gårdsgräddfil
Wapnö Gårdsyoghurt
Wapnö Gårdsost

Och mycket mer

Öppen gård


Öppen gård för besök av enskilda konsumenter att på egen hand titta runt vardagar och lörd. mellan 10-16. Genom visningsfönster ser du djurens vardag medan mejeriets verksamhet avtar under dagen. Mjölkningen i karusellen mellan kl. 08-12. Vid  pågående Wapnö mässa gäller mässans inträde. Gå gärna kunskapsstigen 2,2 km.

Grupper, bussar, yrkesfolk, yrkesutbildningar gäller bokning via 035 -2990300.